OpenStackAanbieders

voor Nederland | België | Luxemburg

VMWare

VMWare is toonaangevend in virtualisatie. VMWare vereenvoudigt IT en stroomlijnt beheer. Bedrijven worden meer wendbaar, efficiënt en winstgevend. Doelstelling is de IT diensten van een bedrijf op elk moment, op elke plaats en op elk apparaat te kunnen leveren.

Software – en in het bijzonder applicaties – vormen het hart van de digitale transformatie. IT infrastructuur moet de applicatie optimaal ondersteunen en met VMware technologie kunnen organisaties een digitaal platform realiseren die web-scale application delivery mogelijk maakt. Onze aanpak van de op software gebaseerde architectuur helpt uw organisatie – ongeacht de omvang of industrie sector – om bestaande legacy data center virtualisatie technologie te combineren met nieuwe cloud-native technologieën zoals OpenStack. Hiermee worden organisaties in staat gesteld naast bestaande traditionele enterprise applicaties, ook nieuwe cloud-native applicaties op dezelfde infrastructuur te draaien on premise of in de Cloud. Terwijl IT door policies en governance de volledige controle behoudt, kunnen IT professionals en ontwikkelaars dezelfde tools blijven gebruiken die ze gewend zijn en waarmee ze productief zijn. Met VMware benutten organisaties het volle potentieel van de interne data, kunnen ze adequaat trends analyseren en ontwikkeling en vermarkten van nieuwe applicaties significant versnellen. Met VMware Integrated OpenStack hebben IT afdelingen de middelen om – met behulp van de bestaande VMware infrastructuur – snel en eenvoudig een productie-geschikte Openstack omgeving inrichten en beheren. Naast een kortere ontwikkel en uitrol tijd van applicaties, helpt VMware ook lagere acquisitie en provisioning kosten van daadwerkelijke hardware te realiseren.