Gedeelde services

OpenStack is gebaseerd op drie pijlers, namelijk:

  • Rekenkracht
  • Data Opslag
  • Netwerken

Daarnaast zijn voor OpenStack diverse gedeelde services ontwikkeld die deze pijlers overstijgen en het invoeren, beheren en gebruiken van een OpenStack Cloud gemakkelijker te maken. Het gaat hierbij om:

Authenticatie (beveiligings- en toegangsbeheer), templatebeheer en web interface. Deze services verbinden niet alleen de componenten van het OpenStack Cloud platform onderling met elkaar, maar ook met externe onderdelen. Op deze manier ontstaat één uniforme gebruikerservaring voor het beheer en gebruik van de OpenStack Cloud.

OpenStack Authenticatie Service

De OpenStack Autorisatie Service biedt een centrale gebruikers registratie waarin vastgelegd is welke gebruiker tot welke OpenStack service toegang heeft. De OpenStack Authenticatie Service werkt als een regulier autorisatie systeem wat de toegang regelt binnen het cloud operating systeem. Daarnaast kan het integreren met de bekende backend autorisatie systemen zoals LDAP. Het ondersteunt tevens verschillende manieren van authenticatie, standaard gebruikersnaam en wachtwoord, token gebaseerde systemen en login op basis van Amazon Web Services

OpenStack Template Opslag Service

De OpenStack Template Opslag Service voorziet in het analyseren, registreren en leveren van services ten behoeve van templates van disks en servers. De mogelijkheid om een snapshot of een kopie van een server template direct op te slaan is krachtig. Opgeslagen templates worden gebruikt om nieuwe servers snel, consistent en doeltreffend op te starten zonder dat er voor elke afzonderlijke server een operating systeem geïnstalleerd dient te worden, zeker als het gaat om het uitrollen van meerdere server systemen tegelijkertijd.

Daarnaast kan de OpenStack Template Opslag Service gebruikt worden voor oneindige opslag van back-up data. De OpenStack Template Opslag Service kan van diverse opslag systemen gebruik maken waaronder de OpenStack Swift opslag. Tevens voorziet de API in een standaard REST interface om o.a. gegevens van templates op te vragen en om templates op nieuwe server systemen over te brengen.