Netwerk

OpenStack Netwerk beheert en configureert het netwerk in een datacenter met behulp van software in plaats van met kabels en apparatuur. Een netwerk gebaseerd op OpenStack is eenvoudig te creëren, te beheren en leent zich bij uitstek om snel te kunnen opschalen wanneer dit gewenst is. Via de programmeerbare applicatie interfaces (API’s) kunnen ook andere beheeraplicaties ingepast worden in het OpenStack netwerk. Zo kunnen (virtuele) netwerken en IP adressen vanaf de werkplek worden beheerd.

Net als bij alle andere onderdelen van het OpenStack besturingssysteem voor de cloud is het netwerk hierdoor enorm flexibel en schaalbaar, want het wordt niet meer door fysieke componenten bepaald en beperkt. Dit is belangrijk omdat een modern datacenter meer componenten dan ooit bevat, zoals servers, netwerkapparatuur, opslagsystemen, beveiligingsoplossingen tezamen met virtuele machines en virtuele netwerken.

Traditionele technieken voor het beheren van het netwerk vereisen teveel handmatige handelingen en het netwerk is niet schaalbaar genoeg. De gebruiker krijgt hierdoor niet de controle en flexibiliteit in zijn omgeving, terwijl dit steeds belangrijker wordt. Met OpenStack ontstaat een zogenaamd ‘software defined network’ dat programmeerbaar is op afstand waardoor wel de gewenste flexibiliteit en schaalbaarheid gerealiseerd kunnen worden!