Telemetrie service

De Telemetrie Service in OpenStack is een krachtig onderdeel waarmee alle gebruiks- en prestatiegegevens voor alle services op afstand in de OpenStack cloud gebundeld en inzichtelijk worden gemaakt. Hiermee is het mogelijk om een goed beheer van het cloud platform te realiseren op basis van adequate management informatie.